Важно!
1. Всички данни използвани в снимките по-горе, а именно: графики, имена, телефон, Email, рама, марка, модел, данни за километри, сумите за ремонт на щетите и др. са примерни. 
2. Сумите в доклада за щети на Rama.bg, ако са налични, са приблизителни и не могат да бъдат считани за истинските стойности по ремонта. 

rama.bg